منوی اصلی


تقویم همایش ها

1395/10/5

حماسه 9 دی
9 دی ماه 1395

1394/9/30

دومین همایش راهبردی انجمن ریاضی ایران
زمان برگزاری 19 و 20 اسفند 1394

1392/6/4

بیست و سومین سمینار جبر ایران
29 و 30 آبان ماه 1392
آخرین مهلت ثبت نام 10 مهر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 مهر 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار


آخرین مهلت ثبت نام 20 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده


آخرین مهلت ثبت نام 7 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده


آخرین مهلت ثبت نام 8 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 8 دی 1395
تاریخ برگزاری 9 دی ماه 1395
برگزارکننده دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی ماه 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید . حماسه 9 دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد. روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یوم الله و ماندگار گردید. 


آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1394
تاریخ برگزاری زمان برگزاری 19 و 20 اسفند 1394
برگزارکننده دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر خوانسار

زمان برگزاری 19 و 20  اسفند 1394


آخرین مهلت ثبت نام 27 آبان 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 آبان 1392
تاریخ برگزاری 29 و 30 آبان ماه 1392
برگزارکننده دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد و چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن بیست و سومین سمینار جبر ایران را با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار نماید. آدرس وب سایت همایش: http://www.conf.fmck.ir/Algebraآخرین مهلت ثبت نام 10 مهر 1401
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 مهر 1401
تاریخ برگزاری
برگزارکننده دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار


آخرین مهلت ثبت نام 20 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 25 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده


آخرین مهلت ثبت نام 7 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده


آخرین مهلت ثبت نام 8 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 8 دی 1395
تاریخ برگزاری 9 دی ماه 1395
برگزارکننده دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایتمدار ایران اسلامی در راهپیمایی 9 دی ماه 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زریّن دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید . حماسه 9 دی نماد عزّت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان‌های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در برابرتمام دنیای آنها خواهند ایستاد. روز نهم دی ماه در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز «بصیرت» تبدیل به یوم الله و ماندگار گردید. 


آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1394
تاریخ برگزاری زمان برگزاری 19 و 20 اسفند 1394
برگزارکننده دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر خوانسار

زمان برگزاری 19 و 20  اسفند 1394


آخرین مهلت ثبت نام 27 آبان 1392
آخرین مهلت ارسال مقاله 6 آبان 1392
تاریخ برگزاری 29 و 30 آبان ماه 1392
برگزارکننده دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار و انجمن ریاضی ایران

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد و چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن بیست و سومین سمینار جبر ایران را با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار نماید. آدرس وب سایت همایش: http://www.conf.fmck.ir/Algebra

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار