منوی اصلی


تقویم همایش ها

1395/10/5

حماسه 9 دی
9 دی ماه 1395

1394/9/30

دومین همایش راهبردی انجمن ریاضی ایران
زمان برگزاری 19 و 20 اسفند 1394

1392/6/4

بیست و سومین سمینار جبر ایران
29 و 30 آبان ماه 1392

حمایت از تولید ملی

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 2 اردیبهشت 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 2 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ثبت نام 7 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 7 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده
اعلام نتایج داوری 15 اردیبهشت 1396
برگزارکنندهدانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار