منوی اصلی


تقویم همایش ها

1395/10/5

حماسه 9 دی
9 دی ماه 1395

1394/9/30

دومین همایش راهبردی انجمن ریاضی ایران
زمان برگزاری 19 و 20 اسفند 1394

1392/6/4

بیست و سومین سمینار جبر ایران
29 و 30 آبان ماه 1392

دومین همایش راهبردی انجمن ریاضی ایران

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 30 آذر 1394
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 30 آذر 1394
آخرین مهلت ثبت نام 1 اسفند 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 1 اسفند 1394
تاریخ برگزاری زمان برگزاری 19 و 20 اسفند 1394
برگزارکننده دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر خوانسار
اعلام نتایج داوری 20 اسفند 1394
برگزارکننده

زمان برگزاری 19 و 20  اسفند 1394دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار