همایش یک روزه کاربرد ریاضیات در روانشانسی
18 اردیبهشت 1396

ساعت و عنوان سخنرانی

دکتر حمیدرضا عریضی : 10 الی 10:45 با عنوان کاربرد نظریه آشوب در روانشناسی بالینی

دکتر کریم عسگری : 11:15 الی 12 با عنوان کاربرد رگرسیون لوجستیک در جراحی دارویی بر روی موش ها


ادامه مطلب ...

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


سامانه مدیریت همایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار