روز شمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب کنید


ضرورت ارسال فایل های چکیده و اصل مقاله
5 دی 1395

به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند پس از ثبت مقاله خود باید با مراجعه به کنترل پنل خود برای هر مقاله دو فایل به شرح زیر ارسال نمایید :


ادامه مطلب ...

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
5 دی 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
5 دی 1395
آخرین مهلت ثبت نام
8 دی 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
8 دی 1395
تاریخ برگزاری
9 دی ماه 1395
تماس با دبیرخانه

09138139974

info@khansar-cmc.ac.ir

خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

سامانه مدیریت همایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار