بیست و سومین سمینار جبر ایراندرباره همایش

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار در نظر دارد در ادامه برگزاری موفقیت آمیز اولین همایش علوم ریاضی این دانشکده که در سال گذشته و با عنوان همایش ترکیبیات و کاربردهای آن برگزار شد و  چهارمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن بیست و سومین سمینار جبر ایران را با همکاری انجمن ریاضی ایران برگزار نماید

لذا بیست و سومین سمینار جبر ایران در تاریخ 29 و 30 آبان 1392 در دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار برگزار میگردد.از این رو از  اساتید، دانشجویان و علاقه مندان جهت شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل می آید

 

پوستر
تماس با ما

031-577720691-3

031-577720691

خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار


سامانه مدیریت همایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار