بیست و سومین سمینار جبر ایرانکمیته اجرایی

 

 • دکتر سعید وحدتی-دبیر کمیته اجرایی

         

 

 

 • دکتر مهدی الیاسی-دبیر همایش

 

 • دکتر عباس چراغی

   
   

 

 • دکتر منیژه بحرینی

   
   

 

 • دکتر وحید نکوخو

   
   

 

 • سرکار خانم فریده فیروز بخت

   

 

 

 • آقای محمدرضا معینی

   
   
 • سرکار خانم الهام حاجی شریفی


   
   

 

 • سرکار خانم فاطمه صانعی

   
   

 

 • سرکار خانم مرضیه سجادی

   
   
 • آقای مهندس داوود میرزایی


   
   

 

 

پوستر
تماس با ما

031-577720691-3

031-577720691

خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار


سامانه مدیریت همایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار